Autorizovaný servis

Autorizovaný servis

Reklamovať tovar je možné aj v servisnom stredisku výrobcu. Preto vám odporúčame vyhľadať najbližšie servisné stredisko výrobcu. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste. V prípade, že sa k výrobku nedodáva záručný list, alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk sa obráťte na nás. Poskytneme vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti je potrebné uviesť aj číslo objednávky, ktoré nájdete na faktúre tovaru.

Niektoré servisy zaisťujú zvoz zdarma v rámci SR, poprípade tovar opravia priamo u vás doma.

Pri odovzdaní výrobku do servisného strediska je potrebné priložiť originál záručného listu (ak bol vystavený) a kópiu faktúry.

 

V prípade, že servisné stredisko reklamáciu odôvodnene nezamietne, závady budú v záručnej dobe bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný kupujúcemu.

V prípade, že záručný list nemáte potvrdený, zašlite ho s kópiou faktúry na adresu: Kristián Lipták,Kružná 149, 049 51 Kružná. Obratom vám ho vrátime vyplnený.

 

V prípade, že vám reklamácia priamo v servise nevyhovuje, postupujte podľa návodu na internetovej stránke www.spotrebice24.sk v sekcií Všeobecné obchodné podmienky / reklamačný poriadok.