Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vyplnte náš formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy priamo na stránke. Alebo si stiahnite tlačivo a pošlite nám ho emailom.

Týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Spotrebiče24, IČO: 50981714, so sídlom: Šafárikova 112, 048 01 Rožňava.

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpna cena má byť vrátená:
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.spotrebice24.sk, v Sekcii Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho
Upozornenie: Tovar odosielajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby vrátenia peňazí. Ako prílohu pošlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku.